TETRA системи

 Когато отказите в работата на системите са недопустими! 

 

TETRA е първия отворен цифров стандарт за професионална радиовръзка (Professional Mobile Radio — PMR), който се поддържа от много утвърдени световни производители на инфраструктурно и абонатно оборудване работещо по този стандарт.

Стандарта е създаден като единен общоевропейски цифров стандарт за професионална радиовръзка и затова до април 1997г. абревиатурата TETRA е означавала „Трансевропейско трънкинг радио“ (Trans-European Trunked Radio). Поради големия интерес проявен към TETRA в други региони на света абревиатурата TETRA започва да се дешифрира като „Наземно трънкинг радио“ (Terrestrial Trunked Radio).

Работата по разработване на този стандарт започва през 1988г. През 1994г е публикувана първата версия на общите технически изисквания ETR 086. Основата на стандарта (обща структура на мрежата, радио интерфейси и др.) е утвърдена през 1995г. а през 1998г. са утвърдени всички необходими раздели на стандарта.  

През 2004г е утвърдена спецификацията на между системния интерфейс ISI (Inter-System Interface). През 2005г е утвърдена и стандарта за високоскоростно предаване на данни известен като TEDS (TETRA Enhanced Data Service), който обезпечава предаване на данни в TETRA мрежите със скорости до 115/230 kbps. В момента непрекъснато се работи по развитие на стандарта..

Motorola Solutions е един от първите участници в TETRA консорциума и участва активно в разработката и усъвършенстването на пакета TETRA стандарти. Motorola Solutions е един от най-големите производители на инфраструктурно и абонатно TETRA оборудване.

 

Основни предимства на TETRA радиосистемите са:

 • Възможно най-съвременното цифрово комуникационно решение
 • Лесна поддръжка на мрежа с намален брой комуникационни канали
 • Намалени разходи за предаване в резултат на гъвкава топология за комуникации
 • Рентабилно централизирано управление на мрежата
 • Намалени разходи за поддръжка в резултат на актуализация на софтуера от разстояние
 • Подобреното покритие на новите базови станции, което повишава безопасността
 • Отворени архитектура и интерфейси
 • Намалено време за реагиране при спешни ситуации
 • Оптимално качество за абонатите на мрежите и услугите и мн.др.

MOTOROLA TETRA

DIMETRA IP MICRO

  

Dimetra IP Micro е идеално решение за модернизация и преход от аналогови към цифрови мобилни комуникационни мрежи в индустрията и сигурността. DIPM осигурява плавна миграция, разширява възможностите и практически доказва ползите от високонадеждни мобилни комуникации в критична обстановка, чрез доказани в практиката IP TETRA решения на Motorola. DIPM е разработена с цел да достигне до по-широк кръг от индустриални, търговски и корпоративни потребители - промишлени предприяти, хотелски комплекси, кампуси, в строителството, в производството, минната, добивната промишленост и др.

DIPM може да се използва и като периферия на съществуващи мобилни комуникационни мрежи, включително TETRA. Тя осигурява високо надеждни бизнес критични мобилни услуги за глас и данни, включително и пълен дуплекс телефонни повиквания към и от корпоративни и обществени оператори на стационарни и мобилни комуникационни мрежи. Гъвкъвият интерфейс предоставя широки възможности за интеграция със съществуващите системи и позволява гладка миграцията към цифрови мрежи за клиенти с аналогови системи, които търсят съвременни цифрови решения.

 

Характеристики и предимства

 • Изключително компактна, лесна за монтаж и инсталиране.
 • Опростено администриране, мониторинг и управление.
 • Уеб базирани услуги и графичен интерфейс (Network Management) - GUI.
 • Ниска цена на придобиване.
 • Опростена и евтина поддръжка, включително дистанционни услуги.
 • Нисък разход на енергия и излъчвана топлина.

Повече подробности...

 

MOTOROLA TETRA

DIMETRA IP COMPACT

 

Dimetra IP Compact е напълно интегрирана TETRA радио комуникационна система, която е проектирана да отговори на нуждите от радиокомуникационни решения  в сектори като  обществената сигурност, индустрия, търговия и др. Идеална е за корпоративни потребители работещи във всички пазарни сектори. Конфигурацията и е модулна, мащабируема, с  компактни и достъпни системни елементи.

Dimetra IP Compact поддържа високо качество на звука и възможности за трансфер на данни, изисквани от професионалните мобилни потребители на радиокомуникационни услуги.

Независимо от това дали да се започне с малка еднозонова  едноканална радиосистема, предлагаща само гласови услуги или искате да разполагате с голяма радиосистема с възможности за обмен  на глас и данни, с модулна  структура, с възможности за разширяване на обхвата от услуги или територията на радиопокритие – вашата радиосистема е Dimetra IP Compact .

Повече подробности...

MOTOROLA TETRA

DIMETRA EXPRESS

 

Motorola DIMETRA Express

DIMETRA Express на Motorola Solutions е новата компактна версия на цифрова TETRA радио система. Всичко – приемо предаватели, управление, интерфейси и инструменти за администриране е събрано в един шкаф.

DIMETRA Express на Motorola Solutions е разработена, за да отговори на търсенето на продукт, който е лесен за разгръщане, конфигуриране и управление, и достатъчн

о ефективен, за да бъде използван за по-малки проекти.

Предназначена е за по-малките организации в секторите поизводството, обществен транспорт, хотелиерство, петрол и газ и други индустриални и промишлени предприятия. 

DIMETRA Express на Motorola Solutions предлага висококачествени и ефикасни комуникации, за  работа в критично важни и отговорни дейности и ситуации, на всякакви организации при всякакви обстоятелства.

За повече информация

Технически характеристики