PTP810 – нов клас безжични широколентови устройства.

25/08/2015

PTP 810 е хибридно решение, което дава възможност за миграция между съществуващите решения за пренос на TDM трафик и IP-базирана Ethernet мрежа.

PTP 810 разполага с XPIC функционалност, предназначена  да се удвои капацитета на производителност и диференциране на данните, через едновременна работа във вертикална и хоризонтална поляризации.

Основни характеристики на PTP 810 са:

  • Поддръжка на TDM и Ethernet;
  • Софтуер за конфигуриране на трафика и модулацията в канала;
  • Работа в честотните диапазони от 6 до 38 GHz, с ленти от 7 до 80 MHz;
  • Поддържка на ACM, XPIC и Ethernet;
  • Мащабируема пропускателна способност до 700 Mbps (пълен дуплекс);
  • Поддръжка на T1/E1 и STM-1/OC-3 интерфейси, и PDH.

Независимо дали ще осигурявате  свързаност на дълги разстояния за пренос на глас, видео или данни, или ще предоставяте широколентов достъп в рамките на последната миля, PTP 810 осигурява гладък път за миграция между Ethernet и TDM в единна платформа.

За повече информация вижте още PTP810 Introduction или ни изпратете вашите въпроси.